Καταχώρηση Αιτήματος Τεχνικής Υποστήριξης

Για να αποστείλετε ένα «Αίτημα Τεχνικής Υποστήριξης» στο τεχνικό τμήμα της PCU, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα σύμφωνα με τις οδηγίες.
Σημείωση: Εάν διαθέτετε κωδικούς πρόσβασης για το Extranet, συνδεθείτε πρώτα για να συμπληρωθεί αυτόματα η φόρμα και να είναι πιο γρήγορη η εξυπηρέτησή σας.
Τα αιτήματα που καταχωρούνται χωρίς σύνδεση στο Extranet έχουν μικρότερη προτεραιότητα καθώς απαιτείται μη αυτόματη διασταύρωση των στοιχείων.

Στοιχεία Πελάτη

Συμπληρώστε στα παρακάτω πεδία τα στοιχεία επικοινωνίας σας, του υπευθύνου για το συγκεκριμένο πρόβλημα καθώς και το είδος και την περιγραφή του τεχνικού προβλήματος.

Στοιχεία μηχανήματος

Εάν η αίτηση επισκευής αφορά ένα συγκεκριμένο μηχάνημα, επιλέξτε από τη λίστα τον σειριακό αριθμό (Serial Number) του μηχανήματος. Εάν δεν υπάρχει, επιλέξτε «Πληκτρολογήστε έναν Σειριακό Αριθμό εκτός της λίστας» και συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.

Περιγραφή Αιτήματος

Επιλέξτε το «είδος επισκευής» που επιθυμείτε και την «προτεραιότητα» που θέλετε να έχει, καθώς και την επιθυμητή Ημερομηνία και Ώρα για την επικοινωνία της επισκευής.
Στη συνέχεια δώστε μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος που αντιμετωπίζετε ή των εργασιών που θέλετε να εκτελεστούν.

Με την καταχώρηση του αιτήματος θα ενημερωθεί άμεσα το τεχνικό τμήμα της PCU και το συντομότερο δυνατό θα ελεγχθεί και θα εκτιμηθεί το αίτημά σας από τεχνικό μας.

Η προτεραιότητα κάθε αιτήματος προσαρμόζεται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Τεχνικής Υποστήριξης και του φόρτου εργασίας του τεχνικού τμήματος την εκάστοτε χρονική στιγμή.

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εκτελούνται όλες οι επικοινωνίες για τα αιτήματα κατά την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, θα εκτελούνται το συντομότερο δυνατόν.